Το Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο εστιάζει στην παραγωγή, μεταπαραγωγή, διακίνηση υποστήριξη και ανάπτυξη νέων μέσων, φεμινιστικών πρακτικών στο δημόσιο χώρο και θεωρίας. Το Κέντρο παρέχει τεχνογνωσία με στόχο τη δημιουργία και την προώθηση νέων πρακτικών και μεθοδολογιών, αξιών και δεοντολογίας σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, τα ζητήματα φύλου και του δημόσιου χώρου. Ταυτόχρονα η ερευνητική δραστηριότητα της ομάδας αποσκοπεί να συμμετέχει και να συμβάλλει στη συγκρότηση ενός ανανεωμένου θεωρητικού, παιδαγωγικού και δημόσιου λόγου γύρω από αυτά τα θέματα,  επιχειρώντας να αναδείξει μέσα από άρθρα, έργα και δράσεις τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και να τις (δια)συνδέσει δυναμικά με άλλες μαχόμενες τοπικότητες και διεκδικήσεις. Επιπλέον, το Κέντρο επιχειρεί τη διαμόρφωση ενός σχεσιακού ενεργού αρχείου δράσεων, πρωτοβουλιών, πρακτικών, οπτικοακουστικού υλικού που ελπίζουμε να αποβεί χρήσιμο σε όσους δραστηριοποιούνται στο σχετικό χώρο και να αποτελέσει παρακαταθήκη για μελλοντικές πρωτοβουλίες. Σκοπός του σχεσιακού αρχείου είναι να αποφευχθεί, όσο το δυνατόν, ο ετεροκαθορισμός των δράσεων, πρωτοβουλιών, πρακτικών και ταυτόχρονα να ενισχυθεί ο δημόσιος διάλογος σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Το κέντρο αναπτύσσει παράλληλα και ανοιχτή 'εκπαιδευτική' δραστηριότητα,  μέσα από διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, παρέχοντας  τεχνογνωσία, πρακτική βοήθεια και θεωρητικό υπόβαθρο σε συμμετέχοντες και συνεργάτες. Βάση των δράσεων του Κέντρου αποτελεί η θέση, ότι η σύνδεση της τεχνολογίας με τον φεμινισμό καθίσταται κρίσιμη και πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποιημένης τεχνολογίας, του ύστερου καπιταλισμού, την μετα-ψηφιακή και μετα-ανθρώπινη συνθήκη και της κρίσης των θεσμών, όπου οι παραδοσιακές εξουσίες αναδιπλώνονται και επιβεβαιώνουν ότι οι φεμινιστικές* διεκδικήσεις είναι κάθε άλλο παρά μια τελειωμένη υπόθεση.

Το Εργαστήριο Νέων Μέσων βρίσκεται στο κεντρικό κτήριο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημιού Θεσσαλίας. Διαθέτει υλικοτεχνική υποδομή για παραγωγή οπτικοακουστικών έργων και παρέχει τεχνική και θεωρητική υποστήριξη εστιάζοντας σε θέματα νέων μέσων, φύλου και δημόσιου χώρου. Το εργαστήριο λειτουργεί με ραντεβού.

Επιστημονική Υπεύθυνη:        Καραμπά Ελπίδα - θεωρητικός τέχνης,                                               επιμελήτρια

Ερευνητική Ομάδα:             Ζούλη Ιωάννα - ψηφιακή παραγωγός,                                                 επιμελήτρια                                                                                     
                                         Μιχάλακας Σίλας - οπτικός                                                                ανθρωπολόγος, σκηνοθέτης


                                         Παπαστάμου Βάλια - αρχιτεκτόνισσα,                                                εικαστικός

 

                                         Στασινόπουλος Κώστας - ιστορικός                                                     τέχνης

                                            

                                         Στεργίου Χαρά - μεταπτυχιακή                                                           φοιτήτρια

                                              

                                          Στεφανίτση Μαριάννα - μεταπτυχιακή                                               φοιτήτρια

                                      

Σύμβουλος-Μέλος ΔΕΠ:        Λυκουριώτη Ίρις - Αρχιτεκτόνισσα,                                                    Επίκουρη  Καθηγήτρια, Τμήμα                                                          Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

                                          Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 

Επιστημονική Συνεργάτης/   Κωσταντινίδου Χριστίνα -  Αναπληρώτρια  Μέλος ΔΕΠ:                        Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας των Μέσων                                             Μαζικής Επικοινωνίας,                                                                     Πανεπιστήμιο Κρήτης