1/9
Δημοσίευση στo Φεμινιστικά

Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο: Αισθητικές τεχνικές διευρυμένου πεδίου

Φεμινιστικές Θεωρίες και Αισθητικές Πρακτικές Εποχή της Παγκοσμιοποιημένης Τεχνολογίας 

Ψηφιακό σεμινάριο με τον/την*V Franck-Lee Alli-Tis Stylianidou

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020

Ψηφιακό σεμινάριο με την Π. Ζάλη & τον
Κ. Λίανό

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Ψηφιακό σεμινάριο με την Ε. Γιαννακοπούλου & τον Π. Σκλαβενίτη

Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020