Οπτικό Αρχείο

Το Οπτικό Αρχείο είναι και ο εναλλακτικός εκθεσιακός μας χώρος. Θα αποτελείται από έναν αυξανόμενο αριθμό έργων καλλιτεχνών που έχουμε συλλέξει, χρησιμοποιούμε ως αναφορές στα κείμενα μας, στις παρουσιάσεις μας, με σκοπό να συμβάλλουμε στη συστηματοποίηση του λόγου που παράγεται για την εγχώρια καλλιτεχνική παραγωγή, εστιασμένου σε ζητήματα φύλου, φεμινιστικής πρακτικής, δημόσιου χώρου και τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, σκοπός είναι να ενεργοποιείται η συζήτηση μεταξύ συναδέλφων για τη δουλειά τους και τις μεθόδους τους. Ελπίζουμε το οπτικό αρχείο του Κέντρου να είναι μια πηγή γνωριμίας με τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή και ένας χώρος έμπνευσης για να σκεφτούμε τις μεταβαλλόμενες πτυχές της φεμινιστικής θεωρίας και πρακτικής και τους πιθανούς τρόπους οπτικοποίησης, τεκμηρίωσης και παρουσίασης τους.