ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ: ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ

ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Ώρα 12:00 μ.μ.

 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 1ος όροφος (γραφείο κ. Ι. Λυκουριώτη)

 

Προσκαλούμε φοιτητές/τριες που θα ήθελαν να ενημερωθούν και να συμμετέχουν στη σειρά εργαστηρίων και σεμιναρίων με θέμα Φεμινιστικές Πρακτικές στον δημόσιο χώρο την εποχή της παγκοσμιοποιημένης τεχνολογίας, στην εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος (12 Φεβρουαρίου). Το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στο Δημόσιο Χώρο, που έχει την έδρα του στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 1ος όροφος. Το σεμινάριο θα  διεξάγεται μια φορά τον μήνα, κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, 2018-9 και θα χωριστεί σε 5 θεματικά εργαστήρια τα οποία θα συνδυάζουν θεωρητική πλαισίωση και πρακτική εκπαίδευση και καθοδήγηση. Με την ολοκλήρωση οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν σχετική πιστοποίηση.
 
Το πρόγραμμα, αφορά μια πρακτική, ιστορική και θεωρητική προσέγγιση στις πρακτικές των νέων μέσων με εστίαση στις φεμινιστικές πρακτικές, τις σπουδές φύλου και τα ζητήματα του δημόσιου χώρου. Το σεμινάριο θα έχει τους ακόλουθους άξονες: Τη βασική εξοικείωση με ζητήματα και τεχνικές παραγωγής, μεταπαραγωγής, διάχυσης. Τη γνωριμία και τη συνεργασία με καλλιτέχνες, επαγγελματίες και επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα πεδία. Την εξοικείωση με τη σχετική, ενημερωμένη θεωρία και βιβλιογραφία.  
 
Οι συμμετέχοντες/χουσες με την κατάλληλη καθοδήγηση (ατομικά και συλλογικά) θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους πρότζεκτ που θα παρουσιαστούν σε σχετικές εκθέσεις, φεστιβάλ και διοργανώσεις μαζί  το έργο καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο.