Νέες γραφές, εγγραφές, ανακοινώσεις, ομιλίες.

 

Ερευνητικές υποκειμενοποιήσεις: φεμινιστικές πρακτικές, μεθοδολογίες και πολιτικές του εντοπισμού στο πολιτιστικό πεδίο

 

 

 

 

Η ανακοίνωση εστιάζει στους τρόπους παραγωγής της γνώσης και στις μεθοδολογικές πρακτικές της φεμινιστικής έρευνας, εννοιολογώντας την έρευνα ως εργασία στο διευρυμένο πολιτιστικό πεδίο της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας της γνώσης και πληροφορίας. Εκκινεί από διερωτήσεις που θέτουν οι φεμινιστικές επιστημολογίες και αντλεί από το υλιστικό πεδίο σκέψης της μεταδομιστικής θεωρίας και από το αναδυόμενο πεδίο των γενεαλογιών της γνώσης των νέων υλισμών καθώς και από θεωρίες του ευρύτερου πολιτιστικού πεδίου, της οικονομίας του πολιτισμού και των νέων μέσων. 

Διερωτάται για τη μετασχηματιστική προοπτική του φεμινιστικού μετανθρώπινου Λόγου στην ερευνητική και καλλιτεχνική πρακτική και μέσα από τη μελέτη συγκεκριμένων παραδειγμάτων, εξετάζει τις σχέσεις υλικού και λογοθετικού με το συν-αίσθημα, οδεύοντας προς μετα-μεθοδολογικές προσεγγίσεις και προς συναρθρώσεις τους που διανοίγουν νέες μετανθρώπινες παιδαγωγικές πρακτικές της ευαλωτότητας. 

Επιχειρεί να χαρτογραφήσει τους όρους της διαμόρφωσης των σωμάτων, της τεχνολογίας και της ύλης που συμμετέχουν στην παραγωγή της υποκειμενικότητας και την ανάδυση νέων φεμινιστικών υποκειμενοποιήσεων μέσα από τη δυναμικότητα συστημάτων γνώσης και επιτέλεσης περιθλαστικών μεθοδολογιών. 

Αναφέρεται στη χαρτογράφηση φεμινιστικών πρωτοβουλιών που βρίσκεται σε εξέλιξη και στα επιστημολογικά εργαλεία  της ερευνητικής πρακτικής που ακολουθείται, τα οποία ενεργοποιούν και μετασχηματίζουν την ερευνητική διαδικασία και τη σχέση ερευνητή και των υπό έρευνα φαινομένων καθώς επιχειρούν μετακινήσεις από το ‘Εγώ’ του ερευνητή στο συλλογικό σώμα των πολλαπλών ερευνητικών υποκειμενικοτήτων. Στόχος είναι η ανάδυση διανεμημένων ανοικτών δικτύων γνώσης όπου οι φεμινιστικές φωνές μπορούν να καταστούν εντοπισμένες  και να κατανοηθούν ως πολλαπλές κοινωνικές θέσεις στη ριζωματική χαρτογραφία δικτύων συνάρθρωσης. 

 

 

 

 

 

Ένα αρχείο σε ροή: ψηφιακές και δικτυωμένες εικόνες, ανθεκτικά τεκμήρια

 

 

 

Η εισήγηση αυτή εκκινεί από τη δουλειά που κάνει το Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τον τελευταίο ένα χρόνο. Εστιάζει συγκεκριμένα στο ρόλο του διαδικτύου ως δημόσιου χώρου όπου επιτελούνται πολιτικές διαμόρφωσης και κυκλοφορίας της γνώσης και όπου αναπαράγεται η βιοπολιτική συνθήκη της οικονομίας των σωμάτων. Σε αυτή τη διαδικασία ο ρόλος των εικόνων είναι κεντρικός, όπως και η διακίνηση και νοηματοδότηση τους σε διαφορετικά πλαίσια εντός και εκτός του διαδικτύου.

 

Ο κόσμος είναι διαποτισμένος από εικόνες, διαμεσολαβημένες σε οθόνες και συσκευές, επεξεργασμένες, βελτιστοποιημένες, υψηλής ευκρίνειας, κακής ποιότητας και χαμηλής ανάλυσης, επανανοηματοδοτημένες και σε διαρκή ροή - εικόνες θραύσματα. Όπως αναφέρει η Hito Steyerl, “η πραγματικότητα αποτελείται πλέον ευρέως από εικόνες - ή μάλλον, από πράγματα, διεργασίες και αστερισμούς σημείων, που είχαν προηγουμένως οριστεί ως εικόνες”.

Μια αναζήτηση στο Google Image Search, είναι μια αναζήτηση στο αχανές αρχείο εικόνων του Google, αλλά και στο προσωπικό αρχείο της καθεμιάς και του καθένα από εμάς που οι επιλογές, τα κλικ και οι αναζητήσεις συμβάλλουν διαρκώς στην αρχιτεκτονική του διαδικτύου. Αν τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης του Google είναι μια επίσκεψη σε ένα δικτυωμένο και, φαινομενικά, καθολικά προσβάσιμο αρχείο εικόνων έχει σημασία να αναλογιστούμε τα αρχέτυπα και τις συστημικές επιλογές που ορίζουν αυτή την αρχειακή πρακτική. Ταυτόχρονα, είναι κρίσιμο να σκεφτούμε: ποιες και ποιοι έχουν πρόσβαση, αντιπροσωπεύονται και είναι δρώντες ως προς τα δεδομένα, τους σημειωτικούς μηχανισμούς και τις αναπαραστάσεις που διακινούνται σε αυτό το δημόσιο χώρο;

Η εισήγηση αυτή ξεκινά από συγκεκριμένα παραδείγματα όπως η υπόθεση των οροθετικών γυναικών το 2012 και από καλλιτεχνικά project όπως το Dark Archives (2016) της Erica Scourti θέλοντας να συζητήσω τη διευρυμένη ‘ζωή’ των εικόνων στο διαδίκτυο αλλά και τα δίκτυα κυκλοφορίας και εξουσίας στα οποία συμμετέχουν. Στην παρουσίαση αυτή με ενδιαφέρει να εστιάσω ιδιαίτερα στο ρόλο που έχουν τα ψηφιακά αρχεία που σχηματίζονται από μηχανές αναζήτησης, και μέσα σε πλατφόρμες δικτύωσης, σε σχέση με την (ανα)παραγωγή και αναπαράσταση ταυτοτήτων, σωμάτων, αλλά και της ίδιας της πραγματικότητας.


MedPhoto Event ‘Archives in the Making’, Ρέθυμνο 6 Νοεμβρίου 2019

Περισσότερες πληροφορίες

 

 

 

 

Τέχνη, Τεχνολογία  και Φεμινιστική Πρακτική στην μετα-ψηφιακή και μετα-ανθρώπινη προοπτική. Μια σχισμή στην αναπαράσταση.

 

Εδώ και τρεις δεκαετίες η συζήτηση σχετικά με την οφθαλμοκεντρική (ocularcentric) δυτική κουλτούρα έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το πεδίο της τέχνης αλλά και γενικότερα τα πεδία των ανθρωπιστικών σπουδών. Η ακόρεστη όρεξη για εικόνες και για οπτικές μορφές γνώσης αποτελούν ένα ιδιαίτερο φαινόμενο. Η σχέση εικόνας/γνώσης/τεχνολογίας είναι κεντρικής σημασίας στους μηχανισμούς εξουσίας της παγκοσμιοποιημένης τεχνολογικής τάξης πραγμάτων. Το παρόν κείμενο εξετάζει τους όρους της φεμινιστικής πρακτικής διευρυμένου πεδίου στη μετά-ψηφιακή και μετα-ανθρώπινη προοπτική. Εξετάζει, ενδεικτικά παραδείγματα καλλιτεχνικής πρακτικής, παραδείγματα που επιχειρούν τη θραύση, μια βίαιη διακοπή, των υποδομών που συντονίζουν τις αναπαραστάσεις ή τις ‘κλειστές’ εννοιολογήσεις του φύλου, του δημόσιου χώρου, του φυσικού, του εικονικού, του ψηφιακού, της αναπαράστασης, της πραγματικότητας, του θεατή, του συμμετέχοντα και του παραγωγού. Οι καλλιτεχνικές, αισθητικές ‘τεχνικές’ που διερευνώνται στην παρούσα μελέτη, αφορούν τον πειραματισμό, την εμπλοκή και την τεχνική της ‘ανεστίασης’ (unfocusing), η οποία επιχειρεί να φέρει στην επιφάνεια αυτό που μοιάζει να είναι εκτός οπτικού πεδίου, εκτός της ‘επιφάνειας του διαδικτυου’, έτσι ώστε να επαυξάνει συναισθήματα, αισθήσεις, την κατανόηση της συνθετότητας και τους φορείς της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, της τεχνολογικής, μετα-ανθρώπινης, Ανθρωπόκενης συνθήκης μας. Αυτές οι τεχνικές δεν είναι απλά μια περιγραφή της πραγματικότητας, η οποία καταδεικνύει πως είναι τα πράγματα, δεν πρόκειται για την αναπαράσταση των διαφορετικών υποκειμένων μέσα σε αυτή, αλλά για μια ταυτοποίηση της potentia νέων μορφών, αναδυόμενων αισθήσεων, συναισθημάτων, δράσης, ενεργειών, γνώσης και αταξηνόμητων υποκειμένων. Potentia η οποία μπορεί να είναι αφηρημένη αλλά εδράζει σε υλικές καταστάσεις, τοπικότητες και δυνάμεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο.

 

 

Aesthetic Techniques and the Gendered Body

(Αισθητικές Τεχνικές και το Έμφυλο Σώμα)

 

 

Η ανακοίνωση εστιάζει στις ερευνητικές μεθοδολογίες και μεθόδους του Κέντρου Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο. Εξετάζεται η προοπτική της ερευνητικής καλλιτεχνικής πρακτικής και επιμέλειας με εστίαση στις φεμινιστικές πρακτικές, τη δυσφορία μέσα στις παραδοσιακές εξουσιαστικές δομές και τη θεωρητική μαχητικότητα, ως δημιουργικές δυνάμεις νέων πρακτικών δράσης και αντίστασης. Με την παραγωγή νέων καλλιτεχνικών έργων στοχευμένων σε αυτή την κατεύθυνση εξετάζονται φεμινιστικά ζητήματα εντός της παγκοσμιοποιημένης τεχνολογικής συνθήκης. Το κείμενο, πιο συγκεκριμένα παρουσιάζει αποτελέσματα του εργαστηρίου που οργανώθηκε από την εικαστικό Βασιλεία Στυλιανίδου. Παρουσιάζονται οι διαφορετικές μεθοδολογίες και θεωρήσεις που ενεργοποιήθηκαν στο εργαστήριο, κάποιες από αυτές πιο οικείες στις συμμετέχουσες και κάποιες λιγότερο, που εκτείνονταν από την ανάλυση εικόνας και λόγου, τις πολυμεσικές αφηγήσεις και την ανάλυση δικανικών πληροφοριών, μέχρι τη πρόσκληση των συμμετεχόντων σε μια διαδικασία εικαστικής επανάδρασης (art reenactment). Η Στυλιανίδου αξιοποιεί τα καλλιτεχνικά μέσα της επιτελεστικής ανάγνωσης (performative reading) και της επανάδρασης (reenactment) και η πρόσκληση της σε μια συμμετοχή δράση οδηγεί στη δημιουργία ενός ‘απρόθετου’ έργου τέχνης. Το κύριο ερώτημα που θέτει η συγκεκριμένη παρουσίαση είναι πως αυτές οι ποικίλες πρακτικές παράγουν νέες φεμινιστικές αισθητικές τεχνικές στο 'διευρυμένο πεδίο' του γνωσιακού καπιταλισμού και της μετα-ψηφιακής και μετα-ανθρώπινης συνθήκης.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο.