Πρότζεκτ

Τα πρότζεκτ αφορούν συνεργασίες του Κέντρου για την παραγωγή νέων έργων ή έργων ενός διευρυμένου δικτύου καλλιτεχνών που έχουμε αξιοποιήσει ως περιπτώσεις μελέτης στη θεωρία μας, τα εργαστήρια μας, τις πρακτικές μας.

 

Κάποιες από τις περιπτώσεις αποτελούν τη βάση για συνδημιουργία θεωρίας και καλλιτεχνικής πρακτικής, για έργα και επιμέλεια βασισμένες στην έρευνα.

Πρόγραμμα Φιλοξενίας με την φιλόσοφο Lude deLire

Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας του Κέντρου για το έτος 2020-2021 προσκαλούμε την φιλόσοφο Luce deLire.

Mutations in Feminist Aesthetic Practices. Three case studies form the Centre of New Media and Public Feminist Practices», 2020,  The University of Applied Arts, Vienna, Austria

Δημοσίευση στo Φεμινιστικά

Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο: Αισθητικές τεχνικές διευρυμένου πεδίου

Φεμινιστικές Θεωρίες και Αισθητικές Πρακτικές Εποχή της Παγκοσμιοποιημένης Τεχνολογίας