Νέα / Εκδηλώσεις

Sept. 23, 2023 at 11am

Ψηφιακό σεμινάριο με την Β. Στυλιανίδου

Πέμπτη 2 Ιουλίου, 2020, 18 μ.μ.

Ψηφιακό σεμινάριο με την Π. Ζάλη & τον
Π. Λιανό

Πέμπτη 18 Ιουνίου, 2020, 18 μ.μ.

Ψηφιακό σεμινάριο με την Ε. Γιαννακοπούλου & τον Π. Σκλαβενίτη

Πέμπτη 2 Ιουνίου, 2020, 18 μ.μ.

Εργαστήριο της Ομάδας Ανάγνωσης με την Φοίβη Γιαννίση & τον Μάριου Χατζηπροκοπίου 
Χίμαιρα, Τοπικοί Τροπικοί, The Place of Scraps: πολυφωνικές αναγνώσεις για το είδος, το φύλο, τη φυλή και τη σεξουαλικότητα"

Πέμπτη 12 Μαρτίου, 2020, 15 μ.μ.

Εργαστήριο της Ομάδας Ανάγνωσης 

Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου, 2020, 15 μ.μ.

Οι προηγούμενες δράσεις και νέα του Κέντρου θα προστεθούν σύντομα

.

Πρόγραμμα Φιλοξενίας με την φιλόσοφο Lude deLire

Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας του Κέντρου για το έτος 2020-2021 προσκαλούμε την φιλόσοφο Luce deLire.

Mutations in Feminist Aesthetic Practices. Three case studies form the Centre of New Media and Public Feminist Practices», 2020,  The University of Applied Arts, Vienna, Austria

Δημοσίευση στo Φεμινιστικά

Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο: Αισθητικές τεχνικές διευρυμένου πεδίου

Φεμινιστικές Θεωρίες και Αισθητικές Πρακτικές Εποχή της Παγκοσμιοποιημένης Τεχνολογίας