Μουνολογίες 

Άννα Δελήμπαση, Eλένη Διαμαντούλη


Το έργο των Άννα Δελήμπαση και Ελένη Διαμαντούλη παράχθηκε στα πλαίσια του κύκλου σεμιναρίου ‘Φεμινιστικές Πρακτικές την Εποχή της Παγκοσμιοποιημένης Τεχνολογίας’. Το έργο-έρευνα λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα-είναι ένα λεκτικό αρχείο προσβλητικών, μισογυνικών φράσεων, εκτίθεται στο δρόμο και με τη βοήθεια της τεχνολογίας (qr code) παραπέμπει σε ένα κατασκευασμένο αρχείο-προφίλ των παρενοχλητικών (molesters) υποκειμένων. Το έργο ξεκινά από την συλλογή προσβλητικών προτάσεων που έχουν απευθυνθεί στις
δημιουργούς και σε άλλες εργαζόμενες την ώρα τις εργασίας τους από άνδρες πελάτες και στις οποίες εκείνες δεν απάντησαν όπως θα ήθελαν. Οι φράσεις αυτές εκτυπώνονται σε αφίσες Α3, οι οποίες αφισοκολλούνται στους δρόμους το Βόλου. Κάθε αφίσα εμπεριέχει ένα QR Code, τον οποίο αν ο παρατηρητής/παρατηρήτρια σκανάρει θα δει το προφιλ των παρενοχλητικών ατόμων, το οποίο έχουν συγγράψει οι δημιουργοί βασισμένες σε γραπτές ή προφορικές πληροφορίες σε σχέση με το συγκεκριμένο άτομο. Τα προφιλ αυτά ‘φωτογραφίζουν’ και εκθέτουν τα συγκεκριμένα άτομα, σε σχέση με το οικογενειακό, εργασιακό και προσωπικό τους πλαίσιο, των οποίων, όμως, το όνομα δεν αποκαλύπτεται. Οι αφίσες κοινοποιούνται στο Facebook κάτω από την περιγραφή ‘Προφίλ Υποκειμένου’. Το Facebook λειτουργεί ως φόρουμ, προκειμένου οι δημιουργοί να λάβουν σχόλια και αντιδράσεις των ‘περπατητών/scroll downers’. Σχετικά με την επιλογή της ανωνυμίας: Η ανωνυμία επιλέχτηκε για την προστασία των δημιουργών και όσων έχουν κακοποιηθεί λεκτικά από τα συγκεκριμένα άτομα. Νομικά, οι λέξεις δεν είναι υπέρ του θύματος, ούτε αποτελούν τεκμήρια κατά του θύτη. Το έργο αξιοποιεί μεθόδους και μεθοδολογίες της δημόσιας τέχνης στον φυσικό χώρο, συμπεριλαμβάνοντας και τον ψηφιακό δημόσιο χώρο, του ίντερνετ και των κοινωνικών δικτύων, των οποίων κάνει χρήση.