ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας του Κέντρου για το έτος 2020-2021 προσκαλούμε την φιλόσοφο Luce deLire. Λόγω της ειδικής συνθήκης της πανδημίας Covid-19, το πρόγραμμα φιλοξενίας μας οργανώνεται εξ΄αποστάσεως.  

Η Ψηφιακή Περίφραξη και το Επαναστατικό Άλλο
Τον 14ο και μέχρι τον 16ο αιώνα στην Ευρώπη, η ‘μεγάλη περίφραξη’ αφορούσε την κυριολεκτική περίφραξη γης, η οποία μέχρι πρότινος ήταν κοινή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ιδιωτική της χρήση. Αυτό οδήγησε στην πτώχευση εκατομμυρίων και την μετακίνηση ανθρώπων στις πόλεις προκειμένου να πουλήσουν την εργατική τους δύναμη. Μια ανάλογη διαδικασία συμβαίνει στον κυβερνοχώρο για πάνω από δύο δεκαετίες: διαφόρων ειδών πλατφόρμες προσπαθούν να κρατήσουν στην επικράτεια τους τους χρήστες ώστε να αντλήσουν δεδομένα και να τους ωθήσουν να εγγραφούν. Το Διαδίκτυο γίνεται όλο και λιγότερο ένας κοινός χώρος και όλο και περισσότερο ένας περίκλειστος χώρος που ομοιάζει στην εταιρική μορφή εθνών κρατών.

Η φιλόσοφος Luce deLire, σε αυτό το εργαστήριο, θα επικεντρωθεί πρώτα στην κλασική αρχική συσσώρευση και τις συναφείς εκδηλώσεις της στην Ευρώπη και τις αποικίες της. Στη συνέχεια θα εξετάσει τον πιο πρόσφατο σχηματισμό του - το περίβλημα του Διαδικτύου - και ένα πιθανό κούηρ περίβλημα, δηλαδή την εκβιομηχάνιση της λιμπινδικής οικονομίας σε μια ροζ ολοκληρωτική εικόνα. Στο εργαστήριο θα εξεταστούν μια σειρά κείμενων τα οποία αν και δεν σχετίζονται άμεσα με την ψηφιακή περίφραξη, θα επικεντρωθούμε μέσω των συζητήσεων σε αυτή,  έτσι ώστε να κατανοήσουμε το παρελθόν μέσω του μέλλοντος, το οποίο είναι ούτως ή άλλως δημιουργημένο (δείτε περισσότερα στα αγγλικά πιο κάτω).

Στα πλαίσια της φιλοξενίας η Luce deLire θα πραγματοποιήσει ανοιχτό εργαστήριο με θέμα 'Digital Enclosure and the Revolutionary Other'. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και διαρθρώνεται σε 3 συναντήσεις και μια προαιρετική τέταρτη συγκέντρωση. 

To εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, Πέμπτες στις 19.00, τις ακόλουθες ημερομηνίες: 
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 
Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021 

Η τέταρτη συνεδρία θα αποφασιστεί με τις/τους συμμετέχουσες/οντες. Οι συμμετέχουσες/οντες που θα παρακολουθήσουν όλες τις συνεδρίες θα λάβουν πιστοποίηση παρακολούθησης. Τα εργαστήρια είναι επίσης ανοιχτά για ακροατριε/ές, οι οποίες/οι ενδέχεται να μην παρακολουθήσουν και τις τέσσερις συναντήσεις.

Για να γραφτείτε στο εργαστήριο ή για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον συμμετοχής επικοινωνήστε μαζί μας στο fpmedialab@gmail.com.

Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα του μαθήματος / εργαστηρίου μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τη Luce deLire στο Luce@getaphilosopher.com.  Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο της Luce deLire επισκευθείτε το www.getapholosopher.gr

Πρόγραμμα Φιλοξενίας με την φιλόσοφο Lude deLire

Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας του Κέντρου για το έτος 2020-2021 προσκαλούμε την φιλόσοφο Luce deLire.

Mutations in Feminist Aesthetic Practices. Three case studies form the Centre of New Media and Public Feminist Practices», 2020,  The University of Applied Arts, Vienna, Austria

Δημοσίευση στo Φεμινιστικά

Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο: Αισθητικές τεχνικές διευρυμένου πεδίου

Φεμινιστικές Θεωρίες και Αισθητικές Πρακτικές Εποχή της Παγκοσμιοποιημένης Τεχνολογίας