Ελπίδα Καραμπά

(Επιστημονική υπεύθυνη προγράμματος)

          fpmedialab@uth.gr

                  fpmedialab@gmail.com      

           elpidakaraba@gmail.com

        Centre of New Media and

        Feminist Public Practices
        (Centrefeministmedia)

facebooklogo.png