Αρχείο

Χαρτογράφηση Φεμινιστικών* πρωτοβουλιών

 

Η χαρτογράφηση αναπτύσσεται στο πλαίσιο της πρωτογενούς έρευνας του Κέντρου και αποτελεί την αρχειακή καταγραφή πρωτοβουλιών Φεμινιστικών, Γυναικείων*, ΛΟΑΤΚΙ Οργανώσεων και Queer Θηλυκοτήτων* που έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός σχεσιακού δημόσιου αρχείου δράσεων και πρακτικών των ομάδων αυτών.

 

Η φόρμα των ερωτημάτων που συντάσσεται για το σκοπό αυτό αποστέλλεται σε online μορφή google φόρμας σε ένα αρχικό δείγμα ομάδων οι οποίες επιλέγονται με κριτήριο την ενεργή δραστηριοποίηση τους στο διευρυμένο πολιτιστικό πεδίο. Από τις αρχικές ομάδες ζητείται μεταξύ άλλων να προταθούν άλλες πρωτοβουλίες στις οποίες μπορεί να διανεμηθεί η φόρμα του ερωτηματολογίου.

Τα ερωτήματα στα οποία οι ομάδες καλούνται να απαντήσουν αναπτύσσονται σε τρία μέρη: τον αυτοπροσδιορισμό τους, τον αυτοκαθορισμό της γλώσσας και τις πιθανές διασυνδέσεις και συναντήσεις.

Στην πρώτη ενότητα ερωτημάτων, οι ερωτώμενες ομάδες καλούνται να αναφερθούν στην αφετηρία και τις διεκδικήσεις τους αυτοπροσδιορίζοντας της δράση τους. Ερωτώνται για τους όρους της συσπείρωσης τους και τη διαχείριση της βιωσιμότητας της, τη σύνδεση τους με άλλες πρωτοβουλίες του θεσμικού και αυτόνομου φεμινιστικού, queer χώρου και την πρακτική τους ως προς τα νέα μέσα της τεχνολογίας σε σχέση με την παρουσία τους στο δημόσιο χώρο του διαδικτύου.

Στη δεύτερη ενότητα ερωτημάτων που αφορά τη γλώσσα, οι ερωτώμενες καλούνται να συνδιαμορφώσουν ένα Γλωσσάρι και να προτείνουν κρίσιμους γλωσσικούς όρους και τις πιθανές ερμηνείες τους στο σημερινό πεδίο διεκδίκησης. 

Στην Τρίτη ενότητα, οι συμμετέχουσες καλούνται να υποδείξουν πιθανά σημεία συνάντησης με το Κέντρο αλλά και άλλες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να συμμετέχουν στο δίκτυο ερωτημάτων.

Η χαρτογραφία που προτείνουμε λειτουργεί ως εναλλακτική αναπαράσταση που επιχειρεί να αναδείξει τις διαδικασίες στρωμάτωσης των επιπέδων διασύνδεσης μεταξύ των ομάδων μέσα και από ποικίλα στρωματοποιημένα στιγμιότυπα στον χρόνο.  Στο διανεμημένου χαρακτήρα εγχείρημα της χαρτογράφησης η έρευνα, που εκκινεί από το ερωτηματολόγιο και το σχεσιακό διαμοιρασμό του στο συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο επαφών, εστιάζει περαιτέρω σε ερευνητικές πρακτικές οι οποίες συνιστούν μορφοπλασίες (figurations) εντοπισμένων θέσεων και δίνουν προτεραιότητα στις διαδικασίες και στους μετασχηματισμούς των δικτύων.

Ένα παράδειγμα της μεθοδολογικής κατεύθυνσης της έρευνας αποτελεί το στιγμιότυπο που χαρτογραφεί τη μέχρι τώρα δυναμική των δικτυωμένων απαντήσεων που αφορούν τις υποδείξεις τις οποίες προτείνουν οι ομάδες στο ερώτημα σχετικά με το άνοιγμα του δικτύου ερωτημάτων σε άλλες πρωτοβουλίες. Επιχειρεί να εντοπίσει και να χαρτογραφήσει επικαλύψεις, πυκνώσεις και επαναφορές στο δίκτυο των κοινών απαντήσεων, ενώ παρατηρεί τον τρόπο άρθρωσης των στροφών προς νέες κατευθύνσεις διασύνδεσης, όπως για παράδειγμα προς τη φεμινιστική έρευνα: σε αυτόνομες ερευνητικές και ακαδημαϊκές ομάδες αλλά και στο φάσμα του ακτιβισμού και περισσότερο θεσμικών πρωτοβουλιών. Η χρονικότητα της αποτύπωσης είναι ενεργή, σημαίνεται εκ νέου μέσα από αναθεωρημένες κάθε φορά χαρτογραφίες και αντίστοιχα τροποποιεί συμπληρωματικά το αρχικό ερωτηματολόγιο όπου αυτό χρειαστεί λόγω των νέων δεδομένων και ερωτημάτων της έρευνας, οδηγώντας σε νέα στιγμιότυπα.

 

Η μέθοδος της συλλογής υλικού μέσω ερωτηματολογίου θέτει εξαρχής έναν επικοινωνιακό περιορισμό λόγω της εξ’ αποστάσεως ψηφιακής φόρμας επικοινωνίας σε σχέση με την πρόσωπο με πρόσωπο μεθοδολογία έρευνας. Ωστόσο, η επιλογή της φόρμας επιλέγεται καθώς επιτρέπει, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, το αναγκαίο χρονικό διάστημα που απαιτείται στις ομάδες ώστε να συγκροτήσουν μια κοινή θέση που τους αντιπροσωπεύει. H ενδεχόμενη δυσκολία που αναδύεται λόγω της εξ αποστάσεως φόρμας επικοινωνίας για τη συμμετοχή στην έρευνα, τη διαμοίραση περιεχομένου και τη σχεσιακότητα που το Κέντρο υιοθετεί, αποτελεί μέρος της έρευνας για το Κέντρο. Στο πέρας των ερωτημάτων, το Κέντρο ζητά από τις συμμετέχουσες να μοιραστούν τους όρους της μη αποδοχής συμμετοχής στα ερωτήματα, στο ενδεχόμενο μη σχετικού ενδιαφέροντος.

Σχετικά με τη δεοντολογία της έρευνας, η μορφή των ερωτημάτων είναι ανοιχτή και ρωτά χωρίς να κατευθύνει ή να υποδεικνύει ενδεχόμενες στάσεις στις ερωτώμενες. Οι ομάδες βεβαιώνονται για τον αποκλειστικά ερευνητικό σκοπό του ερωτηματολογίου και ζητείται η συναίνεση τους στην ερευνητική χρήση των απαντήσεων τους μέσα και από την κοινοποίηση τους στο δημόσιο ψηφιακό χώρο του Κέντρου.

Η έρευνα έρχεται να καλύψει κενά στο πεδίο της αρχειακής καταγραφής αλλά και διασύνδεσης αυτονομημένων πρακτικών στο φεμινιστικό πολιτιστικό πεδίο, και αποτελεί προσπάθεια κάλυψης των κενών αυτών, με σκοπό τη δικτύωση και εκ νέου συνάρθρωση λόγων που αφορούν ζητήματα φύλου στο δημόσιο χώρο την εποχή της παγκοσμιοποιημένης τεχνολογίας και την ορατότητα και ενδυνάμωση που οι φεμινιστικές πρακτικές αποκτούν εκθέτοντας οι ίδιες τους όρους της παρουσίας τους.Στην κατεύθυνση αυτή επικεντρώνεται και η διάχυση των εργασιών σχετικά με το αρχείο μέσα από παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας που επιχειρούν να αναδείξουν τη σημασία της χαρτογράφησης ως εργαλείου παραγωγής ενός δυναμικού ρηματικού λόγου στα ζητήματα φεμινισμός, πολιτισμός, δημιουργικότητα και καινοτομία.

 

 

Mπορείτε να δείτε την online φορμα ερωτημάτων εδώ

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε στο αρχείο.

Πρόγραμμα Φιλοξενίας με την φιλόσοφο Lude deLire

Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας του Κέντρου για το έτος 2020-2021 προσκαλούμε την φιλόσοφο Luce deLire.

Mutations in Feminist Aesthetic Practices. Three case studies form the Centre of New Media and Public Feminist Practices», 2020,  The University of Applied Arts, Vienna, Austria

Δημοσίευση στo Φεμινιστικά

Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο: Αισθητικές τεχνικές διευρυμένου πεδίου

Φεμινιστικές Θεωρίες και Αισθητικές Πρακτικές Εποχή της Παγκοσμιοποιημένης Τεχνολογίας