Ανθολογία

Φεμινιστικές Θεωρίες και Αισθητικές Πρακτικές Εποχή της Παγκοσμιοποιημένης Τεχνολογίας 

 

Η ανθολογία περιλαμβάνει κλασσικά κείμενα ξένων και ελληνίδων συγγραφέων, που είναι  κομβικά στη φεμινιστική θεωρία και πράξη και τις φεμινιστικές διεκδικήσεις στο τέλος του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα για το σχηματισμό μιας ριζοσπαστικής φεμινιστικής θεώρησης του κόσμου σήμερα.

 

Η σύνδεση της έρευνας του Κέντρου με το θέμα της τεχνολογίας είναι μια πολιτική θέση. Τα κείμενα που επιλέγονται προσφέρουν μια ευρεία θεώρηση σχετικά με τις κρίσιμες και ριζικές αλλαγές που επιτελούνται στην παγκοσμιοποιημένη τεχνολογική συνθήκη και οι επιδράσεις και επιπτώσεις που έχουν στις γυναίκες*. Η τεχνολογία είναι αδιαχώριστο μέρος του κοινωνικού ιστού που συγκρατεί την κοινωνία και δεν είναι ποτέ απλά ένα θέμα είτε τεχνικό είτε κοινωνικό. Αντίθετα, η τεχνολογία είναι πάντα ένα κοινωνικό-υλικό προϊόν - ένας ισχυρός ιστός, ένα δίκτυο που συνδέει αντικείμενα, ανθρώπους, οργανισμούς, πολιτιστικές σημασίες και γνώσεις.

 

Η εστίαση στη φεμινιστική θεωρία και πράξη υπογραμμίζει την πεποίθησή μας ότι τα φεμινιστικά ζητήματα παραμένουν πολύ κρίσιμα και δεν αποτελούν μια τελειωμένη υπόθεση, αντίθετα συνδέονται με συγκλονιστικό τρόπο με τη σύγχρονη συνθήκη. Μια συνθήκη που βλέπει το πέρασμα από την κυβερνοπολιτική στην νεκροπολιτική, το ανθρωπόκαινο και το καπιταλόκαινο. Συνθήκη που συνδέεται με τις ταχείες και οξείες αλλαγές στις ‘πολιτικές του θανάτου’ που σχετίζονται με τους πολέμους βιομηχανικής κλίμακας, τον μιλιταρισμό, την παγκόσμια έκταση των συγκρούσεων, τους ‘ανθρωπιστικούς πολέμους’ και όλων των ειδών τις άμεσες και διαμεσολαβημένες, μέσω οθόνης μαζικές εμπειρίες θανάτωσης. Η τεχνολογία των ντρόουν, της διαδικτυακής επιτήρησης και εμπορευματοποίησης σωμάτων, του σκαναρίσματος των κινήσεων και των επιθυμιών μας συμμετέχει στην επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών. Συνθήκες που κάνουν πιο χειροπιαστή την αναγκαιότητα της φεμινιστικής σκέψης και πράξης. Αυτή αφορά κατανοήσεις, εκφράσεις εναλλακτικής γνώσης, επίγνωσης και συν-αισθημάτων και συνδέεται με έναν ‘ηθικό ορίζοντα’, συστροφής των επώδυνων εμπειριών σε συναντήσεις συντροφικότητας, παραγωγής γνώσης και στοχευμένων συναρθρώσεων. Σε αυτή την προοπτική έχουν συλλεγεί τα κείμενα αυτού του τόμου. Αφορούν διαφορετικές θεωρήσεις και διαφορετικούς αγώνες γυναικών*, τα όρια τους, τις εντάσεις τους και τις διαφεμινιστικές προοπτικές, αφήνοντας να αναδυθούν πολλαπλές φωνές. Τα κείμενα προσφέρουν μια ριζοσπαστική και κριτική φεμινιστική θεώρηση σχετικά με τις σύγχρονες ΄τεχνολογίες’ και ‘τεχνικές’ της ζωής, της επιστήμης και της ηθικής σε σύνδεση με ζητήματα σχετικά με  την οικονομία, την εργασία, την τάξη, το ανθρώπινο κεφάλαιο, την επονομαζόμενη πολιτιστική βιομηχανία, τη βιοηθική της βιοτεχνολογίας και τη σύγχρονη νεκροπολιτική και διαγράφουν μια μακρά διαδρομή από το βιοπολιτικό έλεγχο των γυναικείων σωμάτων μέχρι τα κυβόργια.

 

Ο τόμος καλύπτει  ένα σημαντικό κενό στην ελληνική βιβλιογραφία και η ποικιλία των κειμένων που φιλοξενεί εκκινούν από διαφορετικά γνωστικά πεδία των ανθρωπιστικών σπουδών από την τέχνη, την κοινωνιολογία, την ανθρωπολογία, την ιστορία, τις πολιτιστικές σπουδές. Έτσι, μια τέτοια ακαδημαϊκή έκδοση συνεισφέρει στη διδασκαλία  και την έρευνα κρίσιμων ζητημάτων της σύγχρονης συνθήκης καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα λόγων (discourses). Ταυτόχρονα, η ανθολογία εξαιτίας της ιστορικότητας αλλά και της επικαιρότητας των κειμένων που φιλοξενεί αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον ανάγνωσμα για ένα ευρύ κοινό πέρα του κοινού της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Πρόγραμμα Φιλοξενίας με την φιλόσοφο Lude deLire

Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας του Κέντρου για το έτος 2020-2021 προσκαλούμε την φιλόσοφο Luce deLire.

Mutations in Feminist Aesthetic Practices. Three case studies form the Centre of New Media and Public Feminist Practices», 2020,  The University of Applied Arts, Vienna, Austria

Δημοσίευση στo Φεμινιστικά

Κέντρο Νέων Μέσων και Φεμινιστικών Πρακτικών στον Δημόσιο Χώρο: Αισθητικές τεχνικές διευρυμένου πεδίου

Φεμινιστικές Θεωρίες και Αισθητικές Πρακτικές Εποχή της Παγκοσμιοποιημένης Τεχνολογίας