ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:
ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Σεμινάριο 5: Δημιουργική Οικονομία και Επιτελέσεις Φύλου.


Επιστημονική Υπεύθυνη Ερευνητικού Προγράμματος: Ελπίδα Καραμπά

Πέμπτη 27 Ιουνίου. Ώρα: 15.00-18.30-
 Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019. Ώρα: 12.00-15.30
Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πατάρι Μεταπτυχιακού

 

Την Πέμπτη 27 Ιουνίου και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί το τέταρτο σεμινάριο/εργαστήριο, με θέμα ‘Δημιουργική Οικονομία και Επιτελέσεις Φύλου’, του κύκλου ‘Φεμινιστικές Πρακτικές στον Δημόσιο Χώρο την εποχή της Παγκοσμιοποιημένης Τεχνολογίας’.

Σεμινάριο: Άυλη Εργασία. Ανοιχτό Έργο. Στο πλήθος των άρθρων και των βιβλίων σχετικά με το θέμα της επισφαλούς, άυλης και φροντιστικής εργασίας, όλες εκ των οποίων κατανοούνται στο ευρύτερο πλαίσιο της μέτα-φορντικής παραγωγής, υπάρχει μια αποτυχία να τεθεί στο προσκήνιο το φύλο, ή να εμπλακεί το φύλο με την εθνότητα και με ζητήματα τάξης και ταξικών αγώνων. Αναρωτιόμαστε πόσο αναπόσπαστη είναι η σχέση των γυναικών, και ιδιαίτερα των νέων γυναικών με την μέτα-φορντική παραγωγή και ποιος ο ρόλος τους στην ανάδυση των αστικών πολιτιστικών βιομηχανιών. Αναζητάμε μια ιστορική προοπτική των ‘μικρό-δράσεων’ γυναικών στις προηγούμενες γενιές φεμινιστριών, οι οποίες επιχειρούσαν να συνδέσουν τη δημιουργία εργασιών συνδεδεμένων με την πολιτική δράση, αυτό που θα μπορούσε να ονομαστεί ‘κοινωνικές επιχειρήσεις’, καθώς και να στοχαστούμε για τις προοπτικές τους σήμερα.

Εργαστήριο: Πως εκπαιδευόμαστε στο multi-tasking, τεχνικές και στρατηγικές αντιστροφής από την ευέλικτη και επισφαλή εργαζόμενη σε δικαιωματική επαγγελματία διεκδικήσεων.

εικόνα: Adrian Piper, ‘The Probable Trust Registry: The Rules of the Game #1-3', 2013-2017