ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:
ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Σεμινάριο 4: Συντονίζει η περφόρμερ, συγγραφέας Έρικα Σκούρτη


Επιστημονική Υπεύθυνη Ερευνητικού Προγράμματος: Ελπίδα Καραμπά

Πέμπτη 16 Μαΐου. Ώρα: 15.00-18.30-
 Παρασκευή 17 Μαΐου 2019. Ώρα: 12.00-15.30
Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Πατάρι Μεταπτυχιακού

 

Την Πέμπτη 16 Μαΐου και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθεί το τέταρτο σεμιναρίο/εργαστήριο, με θέμα ‘Τεχνολογία και Σώμα’, του κύκλου ‘Φεμινιστικές Πρακτικές στον Δημόσιο Χώρο την εποχή της Παγκοσμιοποιημένης Τεχνολογίας’.

Σεμινάριο: Η πληθωρικότητα του όρου νέα μέσα περιγράφει το γεγονός ότι o όρος περιλαμβάνει μια σειρά εξελίξεων στην τεχνολογία οι οποίες συνδέονται με την ανάδυση πλήθους πρακτικών και θεωρητικών προσεγγίσεων. Επιχειρούμε μια επισκόπηση των αξόνων που περιγράφουν την σχέση των σπουδών φύλου και των αστικών σπουδών με τα νέα μέσα και την παγίωση, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1990, ενός σημαντικού τομέα στη σύγχρονη πρακτική. Εστιάζουμε σε δύο ευρύτερες περιοχές μελέτης που περιγράφονται α. ως ‘Τέχνη και Τεχνολογία ή ‘αρχαιολογία των μέσων’ και αφορούν τη σχέση με τις πιο ‘παραδοσιακές’ τεχνολογίες β. ως ‘ τέχνη των νέων μέσων’ που συνδέεται με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες: τις τηλεπικοινωνίες, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τη ψηφιακή τεχνολογία, το διαδίκτυο. Η θεματική της ενότητας εστιάζει στο σώμα τα νέα μέσα και τα ζητήματα δημόσιου χώρου/δημοσιότητας: Πραγματικός χρόνος, διαδραστικότητα, το (φυσικό) σώμα. Οι νέες τεχνολογικές εφαρμογές, η ψηφιακότητα, η εικονική πραγματικότητα, οι επιτελεστικές πρακτικές και η επιτελεστικότητα στην τεχνολογία, το διαδίκτυο, η επαυξημένη πραγματικότητα δίνουν νέες διευρυμένες διαστάσεις και εκφραστικές διόδους, αλλά ενέχουν και πολλούς περιορισμούς. Σε αυτή την ενότητα θα εξεταστεί το λεξιλόγιο της μεταανθρώπινης συνθήκης σε σχέση με την αρχιτεκτονική,  την τέχνη και τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Επίσης θα γίνει μια εισαγωγή στον όρο του κυβερνοοργανισμού (cyborg) ως εννοιολογικό εργαλείο και ως ενός τρόπου θεώρησης της κοινωνικής και υλικής ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνικών περιβάλλοντων.   

Εργαστήριο: Η περφόρμερ και συγγραφέας Έρικα Σκούρτη θα παρουσιάσει την δουλειά της και θα επικεντρωθεί σε ασκήσεις αξιοποιώντας τις μεθόδους που έχει αναπτύξει. Βιογραφία και σωματικές εγγραφές στην περφόρμανς και την αναπαράσταση της υποκειμενικόητας. Τυχαία αρχεία εμπλοκής και καθημερινής ζωής από το Whatsapp σε αρχεία εγγράφων-ανοιχτά εγχειρήματα αυτό-αφήγησης και κατανάλωσης. Ήχος, φωνή και τεχνολογία ως μεθοδολογίες.
 

Οι συμμετέχοντες/χουσες με την κατάλληλη καθοδήγηση (ατομικά και συλλογικά), την οποία αναλαμβάνει η ερευνητική ομάδα του Κέντρου σε συνεργασία με την συντονίστρια του εργαστηρίου, θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τα δικά τους πρότζεκτ που θα παρουσιαστούν σε σχετικές εκθέσεις, φεστιβάλ και διοργανώσεις μαζί  το έργο καλλιτεχνών που δραστηριοποιούνται σε αυτό το πεδίο. Με την ολοκλήρωση οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν σχετική πιστοποίηση.